Fri frakt over 1000 kr
Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Salgsbetingelser

 

Nedenfor finner du kjøpsbetingelsene som gjelder på Karjolenbutikkene.no. Betingelsene er basert på avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven.

Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved å akseptere salgsbetingelse bekrefter kjøperen at de har lest og er inneforstått med all tilgjengelig informasjon om varen, herunder informasjon om varens kvalitet, egenskaper samt informasjon om vedlikehold. 

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Selger er Karjolenbutikkene, BC Butikkdrift AS . Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for varene vil fremkomme før bestilling og eventuelle fraktkostnader vil fremkomme før handelen er fullført. .

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når Karjolenbutikkene.no har mottatt din bestilling, skal Karjolenbutikkene.no bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Det viktig at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med din bestilling med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt på e-post til post@karjolenbutikkene.no. Om du ikke mottar en ordrebekreftelse kan det være at ordrebekreftelsen har blitt filtrert ut av ditt søppelpost filter eller at du har registrert deg med feil epostadresse. I slike tilfeller anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på telefon 92823594.

Karjolenbutikkene.no godtar betalingskortene VISA og Mastercard samt Paypal, Klarna faktura og Klarna delbetaling som betaling. Fullstendige vilkår for kjøp på faktura eller delbetaling finner du under de nevnte betalingsalternativene på utsjekk siden..


Levering av varen fra Karjolenbutikkene.no til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Karjolenbutikkene.no levere varen til kjøper innen rimelig tid. Normalt vil varen være levert innen en uke etter bestillingen fra kunden men i noen tilfeller kan leveringstiden være lenger.
Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette. Vi vil sørge for videre informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen er utsolgt.

Dersom varen sendes til deg som postpakke og du ikke henter pakken på ditt lokale postkontor innen 14. dager, vil pakken bli returnert til vårt lager i Drammen. Du vil da som kunde måtte dekke de reelle fraktkostnadene tur/retur + inntil 200 kr i gebyr for andre omkostninger. Et slikt gebyr kan ikke ilegges kjøpere under 18 år. Gebyret skal maksimalt dekke selgers fatktiske kostnader. Fraktkostnadene + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp før pengene tilbakebetales. Om du har valgt å betale med faktura eller delbetaling vil fakturabeløpet reduseres til de reelle fraktkostnadene + 200 kr. Eventuelt økes om det originale beløpet er lavere.

Karjolenbutikkene.no leverer varer kun til Fastlands-Norge.

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv. 
 
Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers ubetinget angrefrist når du handler på Karjolenbutikkene.no. Det betyr at dersom du angrer kjøpet ditt, kan du returnere varen innen 14 dager etter at du mottok den og vil få hele salgssummen refundert. Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven, dekkes av forbrukeren selv. Varen som returneres må være pakket slik den ble sendt, og i vesentlig samme stand som da du mottok den.

Karjolenbutikkene.no er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag varen eller henteseddel ble mottatt eller varen er stilt til Karjolenbutikkene.no sin rådighet.

Fyll ut angreskjemaet og send dette til post@karjolenbutikkene.no

Varer returneres til:

Karjolenbutikkene.no

BC Butikkdrift AS
Avdeling Kajolen Gulskogen
Guldlisten 35
3048 Drammen


Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig tid undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Synlige skader på emballasje (dersom varen er skadet) må meldes oss umiddelbart og senest innen 3 dager fra mottatt vare. Varen og emballasjen må da tilbakeleveres til posten og et skademeldingsskjema må fylles ut. Dette må gjøres innen 3 dager dersom varen skal erstattes. Henvendelser etter dette avvises umiddelbart.

Skjulte skader eller mangler dokumenteres med bilde og sendes skriftlig på epost til post@karjolenbutikkene.no.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid, gi lKarjolenbutikkene.no melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.


Dersom Karjolenebutikkene.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra Karjolenbutikkene.no. Kjøperen
kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Karjolenbutikkene.no
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.5 kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Karjolenbutikkene.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Karjolenbutikkene.no oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Karjolenbutikkene.no dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis Karjolenbutikkene.no ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre Karjolenbutikkene.no har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra Karjolenbutikkene.no side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til Karjolenbutikkene.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra Karjolenbutikkene.no.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
Karjolenbutikkene.no retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare.Karjolenbutikkene.no kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Karjolenbutikkene.no urimelige kostnader.

Karjolenbutikkene.no skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Karjolenbutikkene.no kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Karjolenbutikkene.no tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Karjolenbutikkene.no sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Karjolenbutikkene.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.


Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Karjolenbutikkene.no kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Karjolenbutikkene.no vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må Karjolenbutikkene.no innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Karjolenbutikkene.no må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Karjolenbutikkene.no , for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Karjolenbutikkene.no sletter eller endrer personopplysningene.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Karjolenbutikkene.no . Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingsretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.